SportMed365 - FITT in 12 maanden

Hét programma voor meer vitaliteit!

integreer een extra dimensie in je levensstijl en ervaar hoe je meer van het leven geniet.

Een fit lichaam is een fundamentele voorwaarde voor algemeen welbevinden. Maar fit word je niet eventjes snel 'overnacht'. Voor de meesten onder ons betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden in de levensstijl en dat valt soms moeilijk wanneer je dit helemaal in je eentje moet realiseren.

Let’s do this together

Onderzoek bevestigt dat de kansen op slagen om je levensstijl aan te passen exponentieel stijgen wanneer je je laat ondersteunen door een vakkundige coach. Kies voor ‘SportMed365 – FITT in 12 maanden’ en beleef het jaar dat je leven voorgoed zal veranderen.

Wat?

‘SportMed365– FITT in 12 maanden’ is een wetenschappelijk onderbouwd, no nonsens lifestyle begeleidingstraject van een jaar, voor mensen die fit (en slank) willen worden/blijven. Door de kracht en mogelijkheden van het digitale tijdperk te koppelen aan de expertise van een gecertificeerd SportMed Cardio-trainer geniet je van een gepersonaliseerde begeleiding.

Door het verwerven van de juiste inzichten en met de ruggensteun van je persoonlijke ‘designated’ SportMed coach, stippel je gaandeweg een passende strategie uit om op een consequente, verantwoorde en aangename manier te sporten(*) volgens het principe:

"Mijn doel is niet om beter/fitter te zijn dan iemand anders, maar wel om beter/fitter te worden dan ik gisteren was."Wayne W. Dyer

(*) Sporten (voor je gezondheid)

'Sporten' definiëren we in deze context als een ietwat artificiële manier om het lichaam fysieke prikkels toe te dienen volgens het F.I.T. -principe, waarmee een tekort aan dit type van prikkels in het dagelijkse leven kan worden gecompenseerd en vervolgens het lichaam conditioneel op niveau wordt gebracht  en/of gehouden, zodat het bruist van energie en vitaliteit en haar weerbaarheid (o.a. tegen ziekte) optimaliseert. We spreken hier dus niet over de prestatie georiënteerde vorm van sporten waarbij het gaat 'om de beste te zijn' maar over 'sporten' voor je gezondheid. Sporten doe je een aantal (in de regel drie) keer per week. Sporten vervangt niet de 'gewone' dagelijkse lichaamsbeweging (wandelen, huishoudelijke arbeid, werken in de tuin, …- 10.000 stappen) en vice versa! Beide vormen van lichamelijke activiteit zijn nodig binnen een gezonde levensstijl.

Sporten is geen oorlog

Er worden bij deze vorm van sporten geen onderlinge prestatie-gerelateerde competities vooropgezet maar er is wel een competitie-element in volgende zin:

 • Iedereen gaat een competitie aan met zichzelf (die kan je altijd winnen)
 • Iedereen zet zich mee achter de gezamenlijke competitie (social impact), met name de strijd tegen (de welvaarts) ziektes en voor een betere wereld 

Waarom?

SportMed vindt het een fundamenteel recht om fit te kunnen zijn. We zijn al goed bezig en gemiddeld gezien bewegen we steeds meer. Maar over het begrip bewegen bestaan heel wat misverstanden. Zo is er bijvoorbeeld het feit dat alle beweging goed is voor je gezondheid, maar je niet van alle beweging ook fit (en vitaal) wordt! Fit zijn brengt heel wat voordelen bovenop deze van de dagelijkse beweging. SportMed helpt je om je lichaam te prikkelen met bewegingsvormen waarmee je werkt aan je fitheid en conditie.

Voor wie?

SportMed richt zich in de eerste plaats naar mensen die kiezen voor een actieve(re) leefstijl en is dus interessant voor iedereen die fitter wil worden dan zij/hij vandaag is of fit wil blijven, dit volgens een wetenschappelijk onderbouwde manier wil doen en daarvoor graag een steuntje in de rug krijgt via een begeleidingstraject. 

Hoe verloopt een ‘SportMed365 – FITT in 12 maanden’  jaartraject?

Het traject bestaat uit vier cycli van drie maanden waarin je telkens een nieuw, op maat gemaakt programma afwerkt

De start

Kennismaken met je designated SportMed Cardio-trainer/mentor

Via een intakeprocedure, die grotendeels verloopt via de SportMed Online app, leert de SportMed Cardio-trainer je beter kennen. Dit is belangrijk in het kader van het verdere verloop van het traject en de voorbereidingen die de SportMed Cardio-trainer achter de schermen moet doorvoeren.

Je ontvangt vervolgens je persoonlijke SportMed borstband, die je toelaat om permanent te worden opgevolgd door je SportMed Cardio-trainer.

Bepalen van je programma voor de eerste cyclus

Iedereen is anders. Daarom doe je eerst een oriëntatieproef (in de vorm van een self-test). Je SportMed Cardio-trainer zal deze voorbereiden en vervolgens kies je een moment om deze met je smartphone in de hand uit te voeren. De SportMed Online app registreert alles en aan de hand van deze feedback wordt in onderling overleg het startprogramma gekozen (FITT for WALKING of FITT for VITALITY’).


Meten om te weten 

Je start met het afleggen van een SportMed inspanningsproef (SportMed IAND-inspanningtest of SportMed Wandeltest). De eerste keer doe je dit onder supervisie zodat je goed leert hoe je de test aflegt en je later bij de evaluatiemetingen dit op eigen houtje kan doen (SportMed Self-test). Om je alvast gerust te stellen, er kan GEEN slecht resultaat behaald worden op deze inspanningsproef! De voorbereiding en nabehandeling (Analyse van de curves, interpretatie van de testgegevens, evaluatie van de testresultaten en het opstellen van het rapport) wordt gedaan door de SportMed Cardio-trainer.

Persoonlijk cardio-programma volgens de SportMed methode

De testresultaten zijn voor jou (en de SportMed Cardio-trainer) het uitgangspunt voor het definiëren van concrete en realistische, lange (jaar), middellange (kwartaal) en korte (week) termijn doelen en vormen de bouwstenen voor het opstellen van je persoonlijk afgestemd trainingsprogramma volgens de SportMed methode. Hartslagbewaking vormt hierin de rode draad en maakt alles veilig en efficiënt.

Sporten: waar, wanneer en hoe je wil

Om je wekelijkse doelen te realiseren kan je kiezen of je gebruik wil maken van een fitnessclub, je liever op eigen houtje buiten sport of kiest om thuis te sporten. Tijdens het traject maak je gratis gebruik van de SportMed trainingsapp op je smartphone en/of een HeartRateCoach (hartslagmeter aan de pols) die je voor deze periode ter beschikking gesteld wordt (allebei in combinatie met je persoonlijke SportMed borstband). Op deze manier kan je tijdens je trainingen op permanente begeleiding rekenen en geef je tegelijkertijd feedback aan je SportMed Cardio-trainer.

Opvolging

Je SportMed Cardio-trainer volgt je op dankzij de trainingsinformatie die hij/zij ontvangt via de monitoringtool, stuurt waar nodig bij en is je klankbord tijdens het traject.

Toelichting

Nadat je de SportMed inspanningstest hebt afgelegd, ontvang je via de mail een persoonlijk rapport met je testresultaten en je programma. Je SportMed Cardiotrainer zal je daar duiding bij geven zodat je goed begrijpt waar het juist om draait en alles correct kan interpreteren. Daarvoor nodigt je SportMed Cardio-trainer je uit, samen met een aantal andere deelnemers, voor een interactieve online 'Teams' sessie van 30-40 minuten, waarin alles wordt toegelicht. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via de mail.

De evaluatiemomenten

Na de periode van 12 weken leg je opnieuw een SportMed inspanningstest af (week 13). Hiermee kan je SportMed Cardio-trainer je persoonlijke progressie in kaart brengen en op basis van de resultaten en jouw feedback een persoonlijk vervolgprogramma opstellen voor de volgende cyclus.


Wat kost het?

Het volledige jaartraject omvat:

 • 4x afleggen van een SportMed IAND self-test of SportMed Wandeltest (incl. voorbereidingen, analyse en verwerking door de SportMed Cardio-trainer)
 • 4x kan je gebruik maken van een SportMed Self-test Studio naar keuze (zie website voor de SportMed locaties) voor het afleggen van je SportMed IAND Self-test
 • 1x Supervisie door een SportMed test-supervisor – je ontvangt hiervoor een voucher - bij de eerste SportMed IAND-test (Wanneer je bij de vervolgtesten een SportMed test-supervisor wenst in te schakelen betaal je hiervoor een supplement van € 25,-)
 • 4x persoonlijk rapport dat je digitaal wordt opgestuurd
 • 4x gepersonaliseerd programma voor cardiotraining
 • 4x deelname aan een toelichtingsmoment door de SportMed Cardio-trainer via een interactieve Teams-sessie
 • Permanente opvolging door je SportMed Cardio-trainer
 • En vervolgens:
 • Gratis gebruik van de SportMed Online trainingsapp en/of een HRC (volgens eigen voorkeur)
 • Gratis gebruik van je persoonlijke SportMed borstband

De standaard bijdrage voor het complete pakket komt op: € 594,- ( 49,50 / maand x 12)

Mogelijk neem je deel aan een specifiek project en geniet je van aangepaste tarieven.