FITT for VITALITY

FITT for VITALITY is een wetenschappelijk onderbouwd, no nonsens begeleidingstraject waarmee we mensen die fit willen worden en/of blijven door regelmatig te sporten (*), helpen met het verwerven van de juiste inzichten om dit op een consequente, verantwoorde en aangename manier te doen, volgens het principe:


"Mijn doel is niet om beter/fitter te zijn dan iemand anders, maar om beter/fitter te worden dan ik gisteren was." - Wayne W. Dyer


FITT for VITALITY koppelt optimaal de krachten en mogelijkheden van het digitale tijdperk aan de expertise van een gecertificeerd SportMed Cardio-trainer, waardoor je geniet van een gepersonaliseerde begeleiding, en kan sporten waar en wanneer je dit zelf wenst.

(*) Sporten voor je gezondheid

Sporten beschouwen we in het FITT for VITALITY traject als een artificiële manier (men doet dit doelbewust op een door de deelnemer gepland moment) om het lichaam fysieke prikkels toe te dienen volgens het F.I.T. -principe, waarmee een tekort aan dit type van prikkels in het dagelijkse leven kan worden gecompenseerd. Op die manier wordt het lichaam stap voor stap conditioneel op niveau gebracht en/of gehouden zodat het bruist van energie en vitaliteit en wordt de weerbaarheid (o.a. tegen ziekte) geoptimaliseerd. We spreken hier dus niet over de prestatie georiënteerde vorm van sporten waarbij het gaat 'om de beste te zijn' maar over 'sporten' voor je gezondheid. Sporten doe men dus, boven op de portie dagelijkse lichaamsbeweging (wandelen, huishoudelijke arbeid, werken in de tuin, …) want die is sowieso broodnodig, een aantal (in de regel drie) keer per week. Sporten vervangt de 'gewone' dagelijkse lichaamsbeweging niet en vice versa! Beide vormen zijn nodig binnen een gezonde levensstijl.

 

Sporten is geen oorlog

Er worden bij deze vorm van sporten echter geen onderlinge prestatie-gerelateerde competities vooropgezet maar er is wel een competitie-element in volgende zin:

  • Iedereen gaat een competitie aan met zichzelf (die kan je altijd winnen)
  • Iedereen zet zich mee achter de gezamenlijke competitie (social impact), met name de strijd tegen (de welvaarts) ziektes voor een betere wereld 
  • (Bij bedrijfsprojecten worden gemeenschappelijke community doelstellingen gesteld)


Waarom?

Een beetje meer verricht wonderen!

We zijn goed bezig en gemiddeld gezien bewegen we steeds meer. Maar over het begrip bewegen bestaan wel wat misverstanden. Zo is er bijvoorbeeld het feit dat alle beweging goed is, maar je niet van alle beweging ook fit wordt! Fit zijn geeft echter heel wat voordelen bovenop deze van de dagelijkse beweging. Met het FITT for VITALITY traject helpen we de deelnemers om hun lichaam te prikkelen met bewegingsvormen waarmee men werkt aan de fitheid en conditie.

Voor wie?

Het FITT for VITALITY traject richt zich in de eerste plaats naar iedereen die kiest voor een actieve(re) leefstijl en dat tikkeltje meer willen doen om conditioneel echt fit (of fit wil blijven), dit volgens een wetenschappelijk onderbouwde manier wil doen en daarvoor graag een steuntje in de rug krijgt via een begeleidingstraject met een persoonlijke coach (deels fysiek en deels digitaal).


Hoe verloopt een SportMed FITT for VITALITY traject?

De start: Kennismaken met je designated SportMed Cardio-trainer/mentor

Via een intakeprocedure, die grotendeels verloopt via de SportMed Online app, leert je persoonlijke SportMed Cardio-trainer/mentor je beter kennen. Dit is belangrijk in het kader van het verdere verloop van het traject en de voorbereidingen die de SportMed Cardio-trainer achter de schermen moet doorvoeren. 

Je ontvangt vervolgens je persoonlijke SportMed borstband (*) , die je toelaat om permanent te worden opgevolgd door je SportMed Cardio-trainer.

(*) Enkel bij een starttraject

Vervolgens start een traject van 12 weken, dat bestaat uit volgende elementen:

Meten om te weten 

Je legt een SportMed IAND-test af. Je SportMed Cardio-trainer analyseert de testwaarden en zal je testresultaten toelichten en duiden. Ja ken deze test afleggen op eigen houtje, als zogenaamde 'Self-test' of kiezen om dit onder supervisie te doen van een SportMed gecertificeerd testsupervisor (in een SportMed Studio of SportMed TestPoint).

Persoonlijk cardio-programma volgens de SportMed methode

De testresultaten zijn voor jou (en je SportMed Cardio-trainer) het uitgangspunt voor het definiëren van concrete en realistische, lange (jaar), middellange (kwartaal) en korte (week) termijn doelen en vormen de bouwstenen voor het opstellen van het persoonlijk afgestemd trainingsprogramma volgens de SportMed methode. Hartslagbewaking vormt hierin de rode draad en maakt alles veilig en efficiënt. Het programma wordt toegelicht door je SportMed Cardio-trainer.

Trainen waar, wanneer en hoe je wil

Om je wekelijkse doelen te realiseren kan je kiezen om een fitnessclub te bezoeken dan wel of je liever op eigen houtje, bv. buiten of thuis zal sporten (of misschien voor een combinatie van deze opties te kiezen) = volledige vrijheid van waar en wanneer je wil sporten. Tijdens het traject maak je gebruik van de SportMed trainingsapp op een smartphone of een SportMed HeartRateCoach (hartslagmeter aan de pols), allebei in combinatie met je persoonlijke SportMed borstband. Op deze manier word je tijdens je trainingen permanent begeleid en geef je  tegelijkertijd feedback aan je persoonlijke SportMed Cardio-trainer.  

Opvolging

Je SportMed Cardio-trainer volgt je op dankzij de trainingsinformatie die hij/zij ontvangt via de monitoringtool, stuurt waar nodig bij en is je klankbord tijdens het traject.  

Het evaluatiemoment

Na de periode van 12 weken leg je opnieuw een SportMed IAND-test af. Hiermee kan je SportMed Cardio-trainer je persoonlijke progressie in kaart brengen. Dit wordt opnieuw uitvoerig geduid.