FITT for HEALTH

FITT for WALKING (/Hiking/Brisk Walking) is een laagdrempelig, wetenschappelijk onderbouwd 'tranings'/active living programma dat je helpt om die eerste heel belangrijke stap te zetten richting actieve(re) en dus meteen ook gezondere levensstijl. Ervaar het gezondheidseffect van matig intensieve inspanningen in de vorm van wandelen/stappen, onder begeleiding van je SportMed Cardio-trainer.

Wat?

FITT for WALKING is een laagdrempelig, wetenschappelijk onderbouwd 'trainings'/active living programma dat loopt over 12 weken (twee periodes van telkens 6 weken). Tijdens het traject zal een persoonlijk toegewezen SportMed Cardio-trainer je ondersteunen.

Je werkt een wandelprogramma af, waarbij het lichaam - bovenop de dagelijkse portie lichaamsbeweging (10.000 stappen, huishoudelijk werk, rustig wandelen, …) - 3x/week een fysieke prikkel wordt toegediend in de vorm van wandelen/stappen bij een vooraf bepaalde (matige) intensiteit. Alles gebeurt op basis van hartslag controle. Binnen de aanbevolen persoonlijke hartslaglimieten die individueel wordt vastgelegd door je SportMed Cardio-trainer, aan de hand van de gegevens van een zeer laagdrempelige SportMed-wandeltest, volbreng je een aantal wandelsessies op wekelijkse basis. Het begint met 3x een sessie van 35 min om te eindigen met sessies van 60 minuten. De laatste 'training' vormt meteen een soort eindevaluatie en de intro naar een nieuwe (tussen)test.

Trainingssturing, rapportering en monitoring verloopt via de SportMed Online app (in combinatie met een specifieke borstband of een IR hartslagzender die aan de arm kan worden gedragen) of een SportMed HeartRateCoach (polsunit).

Voor wie?

Het programma is bedoelt voor mensen die sportief nog niet echt actief zijn, maar wel van een kleine uitdaging houden/een kleine challenge willen aangaan met zichzelf in de zin dat ze, aanvullend op de dagelijks noodzakelijke lichaamsbeweging - bv. volgens 10.000 stappen principe of de aanbevolen 30 minuten van de WHO, … -  het lichaam doelbewust, regelmatig (bij voorkeur 3x/week) wat extra willen prikkelen met lichaamsbeweging van een bepaalde (matige) intensiteit (die het 'gewone wandelen' echter wel overstijgt), telkens gedurende 35 - 60 minuten per sessie om hiermee een minimaal niveau van algemene fitheid te realiseren.

Waarom?

We zijn goed bezig en over het algemeen gezien bewegen we steeds meer. Maar over het begrip bewegen circuleren een paar misverstanden. Zo is het enerzijds natuurlijk een bewezen feit dat nagenoeg alle beweging goed is voor de gezondheid, maar tegelijkertijd moeten we dan ook onderstrepen dat je niet van alle vormen van lichaamsbeweging ook echt fit zal worden! FITT for WALKING helpt je om je lichaam te prikkelen met een (matig intensieve) bewegingsvorm waarmee je een eerste stap zet, richting optimale fitheid en conditie, om niet alleen je gezondheid, maar ook je vitaliteit een boost te geven!

SportMed gezondheidslevel 1

De impact van het FITT for WALKING programma op je gezondheidstoestand is niet te onderschatten. Wanneer je de doelstelling van het programma realiseert, behaal je het SportMed gezondheidslevel 1, wat betekent dat je van, onder andere, volgende gezondheidseffecten zal genieten: 

  • Stress verlagend en afname depressieve gevoelens
  • Opbouw van kraakbeen
  • Tegengaan van osteoporose
  • Onderhoud van de spiermassa
  • Verlaagd risico op diabetes type 2 (met 58% !)
  • Stimuleert de stofwisseling en werking van de darmen
  • Verbetert de geheugenfunctie
  • Verlaagt de cholesterol en de bloeddruk

Wat doet het programma niet?

Het programma is een eerste stap richting fit lichaam. Maar echt ‘fit’ ben je pas wanneer je volledig aeroob, dus zonder buiten adem of uitgeput te geraken, op een goed tempo kan blijven joggen, een fikse fietstocht kan maken, …  . Daarvoor is nog net iets meer nodig en is het programma ‘FITT for vitality/jogging’ aangewezen.

Doelstellingen van FITT for WALKING

Het programma heeft een drieledige doelstelling:

Een 'Prestatie' element:

De 'prestatie' doelstelling van het programma bestaat erin dat je door flink door te stappen, in één uur tijd, minimaal 4,5 km kan afleggen zonder dat je onderweg moeten stoppen en/of buiten adem geraakt.

Een gezondheidselement:

De (gemiddelde) hartslag zal als gevolg van het trainingseffect gaan dalen en dit zowel in rust als bij inspanning, wat op haar beurt betekent dat het cardiovasculair systeem efficiënter wordt.

Een attitude/leefstijl element:

Je leert om drie momenten per week in je agenda te plannen waarop je doelbewust gedurende een bepaalde tijdsbestek, fysieke activiteiten onderneemt op een intensiteit die ‘de dagelijkse lichamelijke activiteit' overstijgt. Je kan dit beschouwen als de lichtst mogelijke vorm van training/sporten die je misschien in een volgende fase kan aanzetten om naar een ambitieuzer programma door te groeien - FITT for Brisk Walking/hiking (6 km), FITT for vitality - of dit niveau gewoon verder wil gaan onderhouden.